irracjonalnie, teksty z maja 2010 roku

3 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest ir­racjo­nal­nie.

Szczęście zos­tało nies­pra­wied­li­wie podzielo­ne po­między ludzi. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 17 maja 2010, 18:32

Który to już raz uważasz , że jes­teś szczęśliwy?
A który to już raz, dru­giego dnia, kładziesz się w łóżku i płaczesz ? 

myśl
zebrała 83 fiszki • 8 maja 2010, 17:03

Piję za Two­je szczęście z Nią... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 2 maja 2010, 17:04
irracjonalnie

Myśli moje wypowiedziane twoimi słowami

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność