irracjonalnie, teksty z marca 2010 roku

3 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest ir­racjo­nal­nie.

Składam rek­la­mację na moją PRZYJAŹŃ.
Muszę od­dać ją do naprawy.
Miała działać w dwie stro­ny, lecz zauważyłam, że jed­na jest uszkodzona.. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 27 marca 2010, 12:08

Życie jest jak uszkodzo­na jezdnia.
Ciągle łatają dziury in­nym materiałem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 marca 2010, 13:47

Boimy się zde­cydo­wać na związek, bojąc się porażki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 marca 2010, 12:45
irracjonalnie

Myśli moje wypowiedziane twoimi słowami

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność