irracjonalnie, strona 2

22 teksty – auto­rem jest ir­racjo­nal­nie.

Wpierw go wy­zywasz, kry­tyku­jesz i oczerniasz.
Kiedy umiera - wy­lewasz łzy, nie umiesz mówić i ro­bisz płaczące przedstawienie.

Jes­teś normalny?

*A dla ofiar dzi­siej­szej ka­tas­tro­fy -[*] 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 kwietnia 2010, 12:13

`i nig­dy więcej nie porównuj mnie z innymi. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 9 kwietnia 2010, 16:37

Kochasz mnie i nie kochasz.

Nie wie­działam, że miłość jest na `wyłącznik`. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 kwietnia 2010, 15:00

Ce­nisz we mnie moją naiwność.
Przy­daje Ci się, prawda? 

myśl
zebrała 56 fiszek • 6 kwietnia 2010, 17:52

W su­mie nie wiem na­wet ja­kie masz oczy.
Nie zdążyłam zauważyć, za­nim poszedłeś do innej. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 kwietnia 2010, 13:27

Składam rek­la­mację na moją PRZYJAŹŃ.
Muszę od­dać ją do naprawy.
Miała działać w dwie stro­ny, lecz zauważyłam, że jed­na jest uszkodzona.. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 27 marca 2010, 12:08

Życie jest jak uszkodzo­na jezdnia.
Ciągle łatają dziury in­nym materiałem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 marca 2010, 13:47

Boimy się zde­cydo­wać na związek, bojąc się porażki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 marca 2010, 12:45

To bo­li. In­ne mogą być z Tobą a ja mogę się tyl­ko Wam przyglądać. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 20 lutego 2010, 14:41

A więc pos­ta­nowiłam zro­bić porządek w moim po­koju. Poz­byłam się niektórych rzeczy al­bo też zmieniłam ich miej­sce. Zos­tało coś jeszcze, jeszcze jed­na rzecz. Kom­plet­nie nie pa­suje a wyrzu­cić nie pot­ra­fię. Wiesz co to? (przep­raszam,raczej kto..) to Ty.Dra­niu. I znów mam przez Ciebie bałagan. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 lutego 2010, 21:15
irracjonalnie

Myśli moje wypowiedziane twoimi słowami

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność